Haarlemmermeer

Per 1 januari 2014 maakt de Bibliotheek Haarlemmermeer als ANBI (Algemeen nut beogende instelling) volgens de Governance Code Cultuur onderstaande gegevens en documenten openbaar.

Doelstelling/Missie
De Bibliotheek Haarlemmermeer stimuleert deelname aan cultuur en educatie door het actief aanbieden van fysieke en digitale collectie, culturele activiteiten en een neutrale en veilige ontmoetingsplek. De collectie biedt inspiratie, informatie en stimuleert daarmee de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van inwoners van Haarlemmermeer. Lees meer hierover in het Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van de Bibliotheek Haarlemmermeer (hieronder te downloaden).

De Bibliotheek Haarlemmermeer
Postadres: Postbus 162, 2130 AD Hoofddorp 
Bezoekadres: Raadhuisplein 7, 2132 TZ Hoofddorp 
Tel: 023-5664850

Fiscaal nummer
RSIN 8035.82.663

KvK nummer
41226724

Het Cultuurgebouw
De Bibliotheek Haarlemmermeer is onderdeel van Het Cultuurgebouw. Lees hier het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 van Het Cultuurgebouw. Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer kent een Raad-van-Toezicht-model en onderschrijft de Governance Code Cultuur.

 • Bestuurssamenstelling: De Stichtingen worden bestuurd door dhr. Bart Fiers (voorzitter Raad van Bestuur). Tevens kennen de stichtingen één Raad van Toezicht, bestaande uit een voorzitter en leden:
  - Max Merkx, voorzitter
  - Michael Amende
  - Job van Benthem
  - Bob Jacobs
  - Yvonne van der Zee

 • De Raad van Toezicht (RvT) volgt de Governance Code Cultuur. Op basis van deze code ontvangen de leden van de RvT een vaste jaarvergoeding. De vergoedingen zijn terug te vinden in het jaarverslag.

 • Het Bestuur wordt gehonoreerd conform de leidraad voor Directeur Bestuurders van Cultuurconnectie.

 • De beloning van Het Bestuur wordt door de RvT vastgesteld op basis van de leidraad en rekening houdend met de Governance Code Cultuur.

 • De medewerkers van de Bibliotheek Haarlemmermeer volgen de CAO Openbare Bibliotheken.
 • In 2012 hebben alle afzonderlijke RvT's van de labels voor een RvT-model gekozen. In 2015 is het Raad-van-Toezichtmodel voortgezet door de RvT Cultuurgebouw. Gezien de omvang en complexiteit en de gewenste bestuurskracht was en is het Raad van Toezichtmodel het gewenste bestuursmodel voor Het Cultuurgebouw en dat ook naar wens functioneert. Bekijk de Profielen van de RvT en het Rooster van aftreden van de RvT.

Documenten
Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016

GCC beeldmerk kleur web