Haarlemmermeer

Een groot deel van de BiebPanel-leden in Haarlemmermeer heeft een Comfortabonnement (45%), gevolgd door het Budgetabonnement (29%). De tevredenheid met het huidige abonnement is groot en dit geldt voor alle abonnementsvormen. In Haarlemmermeer zijn de panelleden even prijsbewust als in het totale Panel: 17% geeft aan niet te weten hoeveel men per jaar betaalt voor het abonnement. Panelleden die de bibliotheek niet vaak bezoeken, zijn zich minder bewust van het tarief dan panelleden die vaak in de bibliotheek komen. Het huidige tarief wordt door de meeste panelleden omschreven als ‘niet duur, niet goedkoop’. De overige panelleden vinden het tarief even vaak goedkoop als duur (beide ca. 15%).

Panelleden is gevraagd acht leenvoorwaarden in volgorde van belang te zetten. Hoewel het tarief het meest op de eerste plaats wordt gezet (27%), eindigt de uitleentermijn het vaakst in de top 3 (62%). Ook het gratis reserveren, het aantal maal dat men materialen mag verlengen en het maximaal aantal uitleningen per keer eindigen vaak in de top drie. In de Haarlemmermeer eindigen de uitleentermijn en het maximum aantal verlengingen vaker in de top 3 dan in het totale Panel. Het gratis reserveren en de inleverattendering zien we in Haarlemmermeer juist iets minder vaak in de top 3 naar voren komen dan in het totale Panel.


Om dit bestand te bekijken heb je Adobe Acrobat Reader nodig Klik hier om de PDF te downloaden