Over ons

Per 1 januari 2014 maakt de Bibliotheek Haarlemmermeer als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) volgens de Governance Code Cultuur onderstaande gegevens en documenten openbaar.

Doelstelling/Missie
De Bibliotheek Haarlemmermeer stimuleert deelname aan cultuur en educatie door het actief aanbieden van fysieke en digitale collectie, culturele activiteiten en een neutrale en veilige ontmoetingsplek. De collectie biedt inspiratie, informatie en stimuleert daarmee de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van inwoners van Haarlemmermeer. Lees meer hierover in het Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van de Bibliotheek Haarlemmermeer (hieronder te downloaden).

Vertrouwenspersoon
De Bibliotheek Haarlemmermeer wil seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie voorkomen en bestrijden; in ons werkklimaat passen dit soort ontoelaatbare gedragingen niet. Bezoekers, docenten en ondersteunende medewerkers behoren elkaars grenzen te respecteren. Als dit niet zo is en iemand wordt toch lastiggevallen, dan kan er een onaangename situatie ontstaan.  In zo’n geval kan de vertrouwenspersoon van de Bibliotheek Haarlemmermeer uitkomst bieden. Hij/zij biedt een luisterend oor en heeft voldoende ervaring (en een specifieke opleiding) om zaken op hun juiste waarde te schatten. De vertrouwenspersonen van de Bibliotheek Haarlemmermeer zijn rechtstreeks te bereiken via de volgende telefoonnummers: Tanja Lopulalan: 023 566 48 01 Op sectorniveau is er een Meldpunt Ongewenst Gedrag. Dit meldpunt is te bereiken
via 0800 020 42 04.

de Bibliotheek Haarlemmermeer
Postadres: Postbus 162, 2130 AD Hoofddorp
Bezoekadres: Raadhuisplein 7, 2132 TZ Hoofddorp
Tel: 023-5664850

Fiscaal nummer
RSIN 8035.82.663

KvK nummer
41226724

Bankrekening (voor abonnementsbetalingen)
NL67INGB0005563316

Management Team Bibliotheek 

 • ir. Clinton Feurich, Directeur
 • Mariëtte van Midde, Educatie & Leesbevordering
 • Inkie Aarts, Informatie & Collectie
 • Nynke Zeilstra, Publieke Dienstverlening
 • Alex van der Heijden, Marketing
 • Karin Michaelis, Personeelszaken
 • Leonie Thomas, Facilitair

Het Cultuurgebouw
De Bibliotheek Haarlemmermeer is onderdeel van Het Cultuurgebouw. Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer kent een Raad-van-Toezicht-model en onderschrijft de Governance Code Cultuur.

 • De stichtingen Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer, de Podiumorganisatie (De Meerse en Duycker), Pier K en de Bibliotheek Haarlemmermeer worden bestuurd door dhr. Wilfried Claus, interim voorzitter Raad van Bestuur.
  • De Podiumorganisatie wordt aangestuurd door dhr. Erik Jobben, directeur
  • Pier K wordt aangestuurd door mevr. Monika van der Ent, directeur
  • De Bibliotheek Haarlemmermeer wordt aangestuurd door dhr. Clinton Feurich, directeur
 • De stichtingen kennen één Raad van Toezicht, bestaande uit een voorzitter en leden:
  • Max Merkx, voorzitter
  • Michael Amende
  • Job van Benthem
  • Yvonne van der Zee
  • Bob Jacobs
 • De Raad van Toezicht (RvT) volgt de Governance Code Cultuur. Op basis van deze code ontvangen de leden van de RvT een vaste jaarvergoeding. De vergoedingen zijn terug te vinden in het jaarverslag.
 • Het Bestuur wordt gehonoreerd conform de leidraad voor Directeur Bestuurders van Cultuurconnectie.
 • De beloning van de Het Bestuur wordt door de RvT vastgesteld op basis van de leidraad en rekening houdend met de Governance Code Cultuur.
 • In 2012 hebben alle afzonderlijke RvT’s van de labels voor een RvT-model gekozen. In 2015 is het Raad-van-Toezichtmodel voortgezet door de RvT Cultuurgebouw. Gezien de omvang en complexiteit en de gewenste bestuurskracht was en is het Raad van Toezichtmodel het gewenste bestuursmodel voor Het Cultuurgebouw en dat ook naar wens functioneert.

Partner
Drukwerkdeal