Taalvrijwilligers

Het Taalhuis zoekt mensen om te ondersteunen bij de Nederlandse les aan volwassenen. Je oefent bijvoorbeeld met een klein groepje cursisten of je begeleidt een laaggeletterde volwassene om beter Nederlands te leren spreken, lezen en schrijven.

Respecteer je gewoonten en gebruiken van anderen? Beheers je de Nederlandse taal goed? Ben je flexibel en geduldig? Dan zoeken we jou! Je krijgt als taalvrijwilliger de basistraining ‘Taal voor het Leven’. Deze training duurt 4 dagdelen en kan naar keuze overdag of ’s avonds worden gevolgd. Hiervoor krijg je een certificaat. Ook krijg je advies en begeleiding bij alle taalinhoudelijke en didactische vragen waar je tegenaan loopt. Als je wilt kun je ook de intervisiebijeenkomsten van ‘Taal voor het Leven’ bijwonen.

Taken:

  • Ondersteunen bij lessen Nederlands
  • Helpen bij het invullen van formulieren
  • Mensen wegwijs maken in de maatschappij door bijvoorbeeld mee te gaan naar de dokter of boodschappen te doen

Inzet ongeveer een dagdeel per week. Wij vragen je om dit vrijwilligerswerk minimaal een half jaar te doen.

snel naar