Helpen als vrijwilliger

Het Taalhuis in Hoofddorp is op zoek naar taalvrijwilligers! Het Taalhuis werkt samen met taalorganisaties in Haarlemmermeer om het aantal laaggeletterden te verminderen.

Wil jij mensen helpen om beter te leren lezen, schrijven, spreken? Of wil jij anderstaligen helpen beter Nederlands te leren? Of wil jij mensen helpen vaardiger om te gaan met de computer? Dan komen wij graag in contact met je! Zo kan je mensen helpen:

 • 1-op-1 met een taalmaatje
 • In kleine groepjes voor extra taalondersteuning
 • Als klassenassistent in een taal-/inburgeringsklas ter ondersteuning van de docent


Het Taalhuis

Het Taalhuis is een centrale plek in de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale waar iedereen die hulp nodig heeft met taalvaardigheden en digitale vaardigheden terecht kan voor informatie, doorverwijzing en eenvoudige ondersteuning. Het Taalhuis informeert laaggeletterden en anderstaligen over het taalaanbod in de regio en verwijst hen actief door naar de juiste taalorganisatie. Het Taalhuis verwelkomt taalvrijwilligers en koppelt hen aan een taalmaatje of taalgroep.

Wat vragen wij van je?

Je vindt het leuk om met de Nederlandse taal te werken, je houdt van mensen en je respecteert gewoonten en gebruiken van anderen. Je inzet is minimaal een half jaar, anderhalf uur per week. Taalvrijwilligers krijgen de basistraining voor taalvrijwilligers gratis aangeboden.

Lokale taalorganisaties in Haarlemmermeer zoeken taalvrijwilligers!

Heb je interesse in een of meer van deze vrijwilligersfuncties bij Het Taalhuis en/of een lokale taalorganisatie? Kijk hieronder in de lijst met taalorganisaties welke vrijwilligersfunctie jou het meeste aanspreekt. Kom langs bij Het Taalhuis of stuur een e-mail naar Leonie Schuitemaker. Zij kan je meer informatie geven en/of in contact brengen met de juiste taalorganisatie.

 • Taal op Maat: Taalcoach

  Als taalcoach ondersteun je één-op-één anderstaligen bij het oefenen van de spreekvaardigheid a.d.h.v. alledaagse voorbeelden en situaties. Daarnaast zoeken wij vrijwilligers die willen helpen bij groepsactiviteiten zoals het Taalcafé of spreekgroepjes willen begeleiden bij het ROCvA.

 • ROCvA: taalvrijwilliger spreekgroepjes / klassenassistent

  Als taalvrijwilliger werk je met anderstaligen; je helpt als klassenassistent bij het lezen en schrijven en/of je begeleidt kleine spreekgroepjes (3 à 4 cursisten) bij de inburgering. Daarnaast begeleid je cursisten die zelfstandig aan opdrachten werken in een Open Leer Centrum.

 • Stichting Li Salaam: taalvrijwilliger

  Als taalvrijwilliger ben je creatief en flexibel; je geeft les aan volwassenen in bijv. Engels, Nederlands of wiskunde. Daarnaast is er een laagdrempelige naaiklas voor volwassen vrouwen. De cursist bepaalt de leervraag. Je moet zowel 1-op-1 als in kleine groepjes kunnen werken.

 • Bibliotheek: digi-vrijwilliger

  Als digi-vrijwilliger ben je digitaal vaardig en geduldig; je vindt het leuk om mensen te helpen wegwijs te maken op internet of beter met de pc om te leren gaan.

 • MeerWaarde: klassenassistent

  Als klassenassistent ondersteun je de docent in de klas. Je helpt anderstaligen op verschillende niveaus die Nederlands willen leren.

 • MeerWaarde: 1-op-1 vrijwilliger

  Ondersteun anderstaligen bij het oefenen van de Nederlandse taal.

 • Het Taalhuis: balievrijwilliger

  Als balievrijwilliger van het Taalhuis ben je het eerste aanspreekpunt. Je houdt aanmeldingsgesprekken met laaggeletterden/anderstaligen en geeft informatie en advies over de juiste taalorganisatie en de taalcollectie in de Bibliotheek.

 • Het Taalhuis: EVA-lesgroep

  Bied samen met één (of twee) andere vrijwilliger(s) een EVA-les speciaal voor anders-talige vrouwen die graag willen werken aan hun persoonlijke vaardigheden i.c.m. het leren van de Nederlandse taal en (weer) richting (vrijwilligers)werk willen gaan. 1 uur empowerment a.d.h.v. uitgeschreven methode en 1 uur taal a.d.h.v. taalboek Succes.

 • Het Taalhuis: vrijwilliger Taalwandelingen

  Al wandelend oefen je het spreken van de Nederlandse taal met (anderstalige) taalleerders. Je bent lekker in beweging, je leert mensen en Hoofddorp kennen!