WerkBieb

WerkBieb, een initiatief van de Bibliotheek Haarlemmermeer, is het laagdrempelige centrum voor werkzoekenden en samenwerkingspartners in Haarlemmermeer op het gebied van werkgelegenheid en ondernemerschap.

Onze missie is om zoveel mogelijk (potentiële) werkzoekenden, waaronder ook uitkeringsgerechtigden en statushouders, aan het werk te krijgen!

Onder de noemer WerkBieb bieden wij steeds meer activiteiten aan, zoals JobTalk (de opvolger van Walk & Talk) en de EVA lesgroep voor vrouwelijke statushouders. Verder zijn wij bezig met de voorbereiding voor de introductie van o.a. JobTalk voor anderstaligen en ‘Nederlandse taal op de werkvloer’.

WerkBieb werkt ook nauw samen met Het Taalhuis.