VoorleesExpress

De VoorleesExpress is bedoeld voor gezinnen waarbij de kinderen van 3-8 jaar een taalachterstand hebben. Gedurende 20 weken komt één keer per week een enthousiaste vrijwilliger bij de ouders en kinderen thuis om voor te lezen. Ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en op andere manieren de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.

De VoorleesExpress is een samenwerking tussen de Bibliotheek Haarlemmermeer en Meerwaarde. De vrijwilligers worden geselecteerd, getraind en begeleid door MeerWaarde.

Bezoek de website van MeerWaarde voor meer informatie en opgeven.

VoorleesExpress