Dyslexie

Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Het is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie.

Het kan de schoolprestaties ernstig belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren. Bij een vroegtijdige diagnose en, indien noodzakelijk behandeling van dyslexie, kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken.

Dyslexiebehandelingen
De Bibliotheek Haarlemmermeer heeft Studiebieb opgericht. Kinderen kunnen bij Studiebieb een behandeling voor dyslexie krijgen. Dit doet Studiebieb in samenwerking met OnderwijsAdvies. Bij ernstige enkelvoudige dyslexie krijg je deze behandelingen vergoed via je verzekering.

Voor meer informatie:
Bel met Studiebieb 06-46091802 voor meer informatie.