Voortgezet Onderwijs

Door samen te werken met de Bibliotheek Haarlemmermeer verbeter je de taalvaardigheid, leesvaardigheid en informatievaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Taalvaardigheid blijkt de bepalende factor voor schoolsucces!

De Bibliotheek op school – Voortgezet Onderwijs
De Bibliotheek op school is een samenwerkingsovereenkomst tussen school en bibliotheek. Door een gezamenlijke strategie op te stellen en bewezen diensten en programma’s van de bibliotheek te benutten, wordt de school omgevormd tot een ideale lees- en mediaomgeving waar aantoonbaar betere resultaten worden geboekt. Er wordt structureel samengewerkt om het leesplezier van leerlingen te vergroten.

Interesse? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

MediatheekWise
MediatheekWise is een systeem voor het beheren en zichtbaar maken van de eigen schoolbibliotheek. Het biedt de mogelijkheid om leerlingen in contact te brengen met leesboeken, betrouwbare informatie en draagt bij aan het mediawijs maken van de leerlingen. MediatheekWise sluit aan bij de belevingswereld en vaardigheden van de huidige generatie leerlingen, een generatie die opgroeit met digitale media en internet. De school krijgt de beschikking over een eigen mediatheek-portal voor leerlingen/docenten.