Voortgezet onderwijs

Door samen te werken met de Bibliotheek Haarlemmermeer verbeter je de taalvaardigheid, leesvaardigheid en informatievaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Taalvaardigheid blijkt de bepalende factor voor schoolsucces!

De Bibliotheek op school – Voortgezet Onderwijs
De Bibliotheek op school is een samenwerkingsovereenkomst tussen school en bibliotheek. Door een gezamenlijke strategie op te stellen en bewezen diensten en programma’s van de bibliotheek te benutten, wordt de school omgevormd tot een ideale lees- en mediaomgeving waar aantoonbaar betere resultaten worden geboekt. Er wordt structureel samengewerkt om het leesplezier van leerlingen te vergroten.

Interesse? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

MediatheekWise
MediatheekWise is een systeem voor het beheren en zichtbaar maken van de eigen schoolbibliotheek. Het biedt de mogelijkheid om leerlingen in contact te brengen met leesboeken, betrouwbare informatie en draagt bij aan het mediawijs maken van de leerlingen. MediatheekWise sluit aan bij de belevingswereld en vaardigheden van de huidige generatie leerlingen, een generatie die opgroeit met digitale media en internet. De school krijgt de beschikking over een eigen mediatheek-portal voor leerlingen/docenten.

Project Boekvrienden
In samenwerking met de School der Poëzie is het project Boekvrienden opgestart. Tijdens dit project gaan leerlingen uit de derde klas van het vmbo voorlezen aan kleuters. Voorlezen is een vaardigheid waarmee je later ook je voordeel kunt doen. De leerlingen krijgen allereerst een aantal lessen van een gastdocent van de School der Poëzie, waarin ze leren hoe je goed en boeiend kunt voorlezen. Ook wordt uitgelegd wat het belang van voorlezen is voor de taalontwikkeling van jonge kinderen en hoe je een geschikt boek kiest. De vmbo-school wordt vervolgens gekoppeld aan een basisschool in de buurt, waar de jongeren gaan voorlezen aan de kleintjes.

Naast leren voorlezen is de sociale cohesie versterken een nevendoel bij Boekvrienden. Het project past ook goed binnen het kader van de aanpak van laaggeletterdheid.