Primair onderwijs

De kerntaak van het onderwijs is om kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar te leren lezen. De daarbij gebruikte taal-/leesmethodes zijn met name gericht op het aanleren van technische leesvaardigheid en begrijpend lezen.

De aandacht voor leesmotivatie hangt ook af van het enthousiasme van de leerkrachten en de gekozen methode. Zonder plezier in lezen worden kinderen geen vaardige lezers, die ook werkelijk begrijpen wat ze lezen. Leesplezier en leesvaardigheid gaan hand in hand. Leesbevordering kan het best worden vormgegeven in structurele en inhoudelijke samenwerking met belangrijke instanties zoals overheden, bibliotheken, vakinstellingen, consultatiebureaus en onderwijsinstellingen. Plezier in lezen, bij voorkeur van cultureel waardevolle teksten, is een belangrijk vertrekpunt bij de programmalijnen.

Wil je weten hoe de Bibliotheek Haarlemmermeer jouw school kan ondersteunen bij het bevorderen van het leesplezier?

De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school betekent structureel en meerjarig samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesvaardigheid en informatievaardigheden van schoolleerlingen. Taalvaardigheid is de bepalende factor voor schoolsucces! Door een gezamenlijke strategie op te stellen en bewezen diensten en programma’s van de bibliotheek te benutten, wordt de school omgevormd tot een ideale lees- en mediaomgeving waar aantoonbaar betere resultaten worden geboekt. Met de aanpak van de Bibliotheek op school kan iedere basisschool ook een volwaardige (digitale) schoolbibliotheek realiseren.

Resultaat:

  • Vergroot het plezier en vaardigheden in lezen en mediawijsheid.
  • Werkt preventief aan verbetering van schoolprestaties.
  • Bestrijdt laaggeletterdheid, vooral bij VMBO leerlingen.
  • Verhoogt het toekomstig maatschappelijk functioneren.
  • Geeft vergelijkingsmateriaal voor scholen in prestaties van leerlingen

Wil je meer weten over wat de Bibliotheek Haarlemmermeer voor jouw school kan betekenen? Mail je vraag naar edutheek@debibliotheekhaarlemmermeer.nl

Schoolwise
SchoolWise is een compleet en eigentijds systeem voor het beheren en zichtbaar maken van de eigen schoolbibliotheek. Het biedt de mogelijkheid om kinderen in contact te brengen met leesboeken, mediawijsheid, betrouwbare informatie en sluit volledig aan bij hun belevingswereld en digitale vaardigheden. SchoolWise sluit zowel inhoudelijk als technisch aan bij de Bibliotheek op school en kan ook los gebruikt worden.

Wil je meer weten over schoolWise of een demonstratie? Neem contact op met de afdeling Educatie & Leesbevordering van de Bibliotheek Haarlemmermeer via edutheek@debibliotheekhaarlemmermeer.nl

 

Kunst en Cultuur op School
Verschillende producten van de Bibliotheek Haarlemmermeer voor het Primair Onderwijs kunnen aangevraagd worden via de subsidieregeling Kunst en Cultuur op School. Denk hierbij aan bibliotheekbezoeken, het ontmoeten van een schrijver en de Rode Draad.