Beroepsonderwijs

Door samen te werken met de Bibliotheek Haarlemmermeer kunnen de taalvaardigheid, leesvaardigheid en informatievaardigheden verbeteren bij studenten in het MBO.

Taalvaardigheid blijkt de bepalende factor voor een carrière succes! Door een gezamenlijke strategie op te stellen en bewezen diensten en programma’s van de bibliotheek te benutten, wordt de school omgevormd tot een ideale lees- en mediaomgeving waar aantoonbaar betere resultaten worden geboekt. Er wordt structureel samengewerkt om het leesplezier van leerlingen te vergroten.

Wil je meer weten over wat de Bibliotheek Haarlemmermeer voor jouw school kan betekenen? Mail je vraag naar edutheek@debibliotheekhaarlemmermeer.nl