Aanbod voor onderwijs & opvang

De Bibliotheek Haarlemmermeer richt zich met haar aanbod voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair en voortgezet onderwijs op plezier in lezen, informatie-educatie, mediawijsheid en cultuureducatie. Het aanbod van de afdeling Educatie & Leesbevordering is zowel gericht op de kinderen als op beroepskrachten.