Onderwijs & opvang

De Bibliotheek Haarlemmermeer heeft een brede educatieve functie met daarbij bijzonder veel aandacht voor de allerkleinsten, jeugd en jongeren. De professionals van onze afdeling Educatie & Leesbevordering ondersteunen het onderwijs en de opvang met talloze producten, diensten en activiteiten!

Om te zorgen dat kinderen en jongeren taal- en mediavaardig worden, werkt de Bibliotheek Haarlemmermeer samen met scholen, gemeente, jeugd – gezondheidszorg (JGZ), kinderopvangorganisaties en tal van andere instellingen. Dit gebeurt via het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen.

Kunst van Lezen kent op dit moment drie programmalijnen:

  • BoekStart (BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang)
  • De Bibliotheek op school (basis- en voortgezet onderwijs)
  • Leesbevorderingsnetwerken op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau

Een doorgaande lijn betekent structureel en ononderbroken aandacht voor lezen en mediawijsheid voor alle kinderen in iedere leeftijdsfase. Dit leidt tot meer leesplezier, taalvaardigheid en mediawijsheid. Uit onderzoek blijken dit bepalende factoren te zijn voor schoolsucces en de latere maatschappelijke carrière.

Doorgaande lijn