Onderwijs & opvang

De Bibliotheek Haarlemmermeer heeft een breed aanbod voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. De professionals van onze afdeling Educatie & Leesbevordering ondersteunen het onderwijs en de kinderopvang op het gebied van leesplezier, informatievaardigheden en cultuureducatie.

De landelijke programma’s ‘BoekStart‘ (voor baby’s, in de Kinderopvang en de BoekStartcoach) en ‘De Bibliotheek op school‘ in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs vormen samen de belangrijkste programma’s waarmee Educatie & Leesbevordering samenwerkt met VVE en scholen.