7 januari 2020

Nieuwe samenwerking met de kinderopvang

Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) tekenende voor drie jaar een samenwerkingsovereenkomst om lezen te bevorderen via het programma ‘Boekstart in de Kinderopvang’. Daarmee intensiveren we samenwerking met betrekking tot voorlezen en (taal)ontwikkeling van jonge kinderen.

Woordenschat

‘BoekStart in de kinderopvang’ is een leesbevorderingsprogramma om kinderen van nul tot vier jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking te laten komen. Taalontwikkeling en woordenschat komen hierdoor meer dan bij het gemiddelde kinderdagverblijf aan de orde.

Frisse en actuele boekjes

Een hogere aandacht voor lezen op de locatie wordt onder andere gerealiseerd met:

• een aantrekkelijke (voor)leesplek in de kinderopvanglocatie
• een collectie geschikte boekjes. Naast een collectie een selectie nieuwe frisse en goede diverse boeken vaste boeken baby en peuterboeken op maat.
• deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers. Denk hierbij aan interactief voorlezen, opleiding voorleescoördinator om het voorlezen leuker te maken zoals met handpoppen.
• het betrekken van ouders, bijvoorbeeld tijdens de nationale voorleesdagen, een voorleesavond voor ouders of nieuwe manieren van voorlezen introduceren
• een voorleesplan
• samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk

Op de kaart

Susan Stoffer, leidinggevende van kindercentrum Mirakels in Hoofddorp-Floriande vertelt enthousiast: ‘Wij leiden onder andere twee voorleescoördinatoren op die het voorlezen aan kinderen van nul tot vier jaar in ons kindercentrum nog meer op de kaart gaan zetten!’.