6 mei 2021

Jeugdbibliotheek is vernieuwd

De website Jeugdbibliotheek.nl is geheel vernieuwd! De website voor jongeren van 0 tot 18 jaar heeft nu onder andere een heldere onderverdeling op leeftijd, grote aandacht voor het digitale aanbod en meer. Neem een kijkje!

Jeugd leende in 2020 fors meer e-books
Het afgelopen jaar schoten de uitleencijfers van digitale boeken omhoog, met name in de leeftijdscategorieën 12 tot 15 jaar en 15 tot 18 jaar. Om aan die stijging tegemoet te komen, is Jeugdbibliotheek.nl geheel opgefrist.

Wat is er nieuw?
Er is een heldere onderverdeling op leeftijd gemaakt, waardoor de website nog beter aansluit op de leesbehoefte. Daarnaast is er veel aandacht voor extra stimulans bij het lezen. Denk aan taalachterstanden of dyslexie, waarvoor extra materialen rondom lezen voor de lijst en ondertitelde voorleesfilmpjes worden ingezet. Verder is er grote aandacht voor het digitale aanbod en vertellen BN’ers  zoals Kalvijn, Bibi Breijman en Nienke Plas over hun favoriete jeugdboeken.

Ga naar Jeugdbibliotheek.nl.