5 april 2022

Feestelijke viering 5-jarig jubileum Taalhuis

Op dinsdag 22 maart vierde het Taalhuis Haarlemmermeer haar 5- jarige bestaan in de Podiumzaal van Het Cultuurgebouw. Tijdens deze viering gaven alle samenwerkingspartners een indruk van hun expertise middels korte presentaties van de activiteiten die zij organiseren voor het Taalhuis.

Ook wethouder Johan Rip was van de partij om vragen te beantwoorden. Tevens werd tijdens dit jubileum afscheid genomen van twee belangrijke personen: Roelof Duursema (VluchtelingenWerk en mede-oprichter Taalhuis) en Leonie Schuitemaker (coördinator Taalhuis). Christine van Muiswinkel neemt het stokje van coördinator vanaf 1 april over. Cadeautjes, bossen tulpen, samenzang o.l.v. Petra Visser van Li Salaam en een gezellige borrel aan het eind maakten van dit jubileum een onvergetelijke dag.

Taalhuis vervult belangrijke rol
Vijf jaar geleden werd het Taalhuis opgericht met de bestrijding van laaggeletterdheid als doel. Eén op de negen mensen is laaggeletterd en ondervindt daar in meer of mindere mate hinder van. Zo is bewezen dat burgers die de Nederlandse taal niet goed beheersen eerder schulden maken, vaker eenzaam zijn, meer kampen met gezondheidsproblemen en digitaal minder goed meekomen. De gemeente Haarlemmermeer, MeerWaarde, Vluchtelingenwerk; de Bibliotheek, St. Lezen en Schrijven en verschillende taalscholen schreven gezamenlijk een plan van aanpak. Dit is uitgegroeid tot het Taalhuis in het centrum van Hoofddorp en Taalpunten in Badhoevedorp, Nieuw-Vennep, Zwanenburg en in het Spaarne Gasthuis. Hier kan men zich aanmelden om beter Nederlands te leren spreken, luisteren, begrijpen of schrijven. Zeker in deze tijden met veel vluchtelingen kan het Taalhuis een belangrijke rol vervullen. Als kroon op het verrichte werk van afgelopen jaren is het Taalhuis onlangs gecertificeerd. Dit toont aan dat het Taalhuis een stevig fundament heeft, voldoet aan haar taak en haar activiteiten met enthousiasme verricht.

Bekijk hieronder de foto’s van deze feestelijke dag.