10 oktober 2018

Diploma’s uitgereikt aan deelnemers VoorleesExpress

VoorleesExpress is een gezamenlijk project van Meerwaarde en de Bibliotheek Haarlemmermeer, waarbij vrijwilligers 20 weken lang voorlezen bij gezinnen thuis. In deze periode worden kinderen lid van de Bibliotheek en brengen ze ook een bezoek aan de bieb. Meerwaarde zorgt voor de coördinatie en matches van gezin en voorlezer. Het voorlezen thuis gebeurt bij gezinnen die een risico hebben op of een taalachterstand hebben.

Op 9 oktober zijn de diploma’s aan de 2e groep uitgereikt en hebben de kinderen ook een tasje met boeken gekregen om nog meer leesplezier thuis te hebben. De vrijwilligers zijn ook in het zonnetje gezet en met een bloemetje bedankt voor hun inzet!