Jeugdactiviteit

Voorlezen

gratis
Iedere woensdagmiddag

Luister iedere woensdagmiddag naar een mooi verhaal bij jou in de Bibliotheek! Voor kinderen van 2 t/m 6 jaar.

Voorlezen

Belang van voorlezen
14% van de kinderen in Nederland loopt het risico later laaggeletterd te worden, omdat zij opgroeien in een taalarme omgeving. Kinderen hebben een stimulerende taalomgeving nodig, zowel op school, op de kinderopvang als thuis. Voorlezen is een leuk moment samen maar ook, zo is onderzocht, heel belangrijk voor de ontwikkeling, gezondheid en de kansen van een kind.

Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. Houd anderhalve meter afstand van anderen. Volg de aanwijzingen van de medewerkers in de Bibliotheek. Volwassenen krijgen een vaste zitplaats toegewezen.